Phất phới hàng cờ quanh gót kiệu
Tình ca mùa lúa vẳng bên thành
Quan liêm nay đượm ơn mưa móc
Dinh phủ đà vang tiếng trứ danh
Đấy khách phong tao nào dịp gặp
Vì ta keo kiệt để lòng sinh
Mênh mông sóng nước nâng ly rượu
Mấy chén chia ly mấy chén tình