08/12/2021 21:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoạ Triệu Phong thái thú Hà Thiếu Trai thăng bổ Bình Thuận quan sát sứ lưu giản nguyên vận
和肇豐太守何少齋陞補平順觀察使留柬原韻

Tác giả: Nguyễn Phúc Ưng Bình - 阮福膺苹

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hảo liễu vào 19/01/2015 16:41

 

Nguyên tác

行旌一路遶文星,
麥穗興歌戀古城。
廉鎮今朝叨寵命,
琴堂十載播能聲。
風騷有客身難近,
鄙吝憐余態復生。
江水盈盈江上飲,
數杯離合數杯情。

Phiên âm

Hành tinh nhất lộ nhiễu Văn tinh[1],
Mạch tuệ hưng ca luyến cổ thành[2].
Liêm[3] trấn kim triêu thao sủng mệnh,
Cầm đường[4] thập tải bá năng thanh[5].
Phong tao hữu khách thân nan cận,
Bỉ lận liên dư thái phục sinh.
Giang thuỷ doanh doanh giang thượng ẩm,
Sổ bôi ly hợp sổ bôi tình.

Dịch nghĩa

Dọc đường hàng cờ phất phới bay quanh sao Văn Tinh
Tiếng ca trên đồng lúa làm lưu luyến thành xưa
Quan án sát hôm nay được ân sủng của vua
Tiếng đàn trong cầm đường đã nổi tiếng mười năm
Có khách phong lưu tao nhã, nhưng khó có dịp gặp
Thương cho ta, vì tính keo kiệt của ta lại nổi dậy
Uống rượu trên sông nước mông mênh
Bao nhiêu ly rượu chia ly, bấy nhiều tình

Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Phất phới hàng cờ quanh gót kiệu
Tình ca mùa lúa vẳng bên thành
Quan liêm nay đượm ơn mưa móc
Dinh phủ đà vang tiếng trứ danh
Ðấy khách phong tao nào dịp gặp
Vì ta keo kiệt để lòng sinh
Mênh mông sóng nước nâng ly rượu
Mấy chén chia ly mấy chén tình
[1] Tức sao Văn Khúc 文曲, sao chỉ về việc văn học. Chỉ người học hành, quan lại.
[2] Cổ thành Quảng Trị, ý chỉ lưu luyến đất Triệu Phong, Quảng Trị.
[3] Một chức quan bộ Hình xưa của Trung Quốc.
[4] Dinh thự của quan lại. Ý chỉ hàng quan lại.
[5] Truyền bá tiếng đàn. Mật Tử Tề 宓子齊, học trò của Khổng Tử, người nước Lỗ thời Xuân Thu, làm quan dùng đàn trị dân. Toàn câu ý chỉ nổi tiềng vì tài trị dân.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Phúc Ưng Bình » Hoạ Triệu Phong thái thú Hà Thiếu Trai thăng bổ Bình Thuận quan sát sứ lưu giản nguyên vận