Tối qua yến tiệc biết anh vui
Vương vấn cười ta mơ mộng ai
Mưa gió hắt hiu yên giấc khó
Sóng sông ào ạt mái chèo lơi
Chong đèn ngồi nhớ ông quan lớn
Mở sách ngâm mơ bạn thiếu thời
Thư viết đôi dòng thăm gửi hỏi
Nhữ Nam gặp lại mở ra coi