15/07/2024 21:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoạ Chu Khanh Phạm tiên sinh ký hoài nguyên vận
和周卿范先生寄懷原韻

Tác giả: Nguyễn Phúc Ưng Bình - 阮福膺苹

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hảo liễu vào 22/01/2015 09:04

 

Nguyên tác

知君昨夜酒杯歡,
笑我情牽夢寐間。
秋雨蕭蕭難強枕,
江波滾滾未能航。
挑燈獨坐懷高士,
把卷沈吟憶舊班。
草草一篇聊寄語,
汝南相遇更重刊。

Phiên âm

Tri quân tạc dạ tửu bôi hoan,
Tiếu ngã tình khiên mộng mị gian.
Thu vũ tiêu tiêu nan cưỡng chẩm,
Giang ba cổn cổn vị năng hàng[1].
Khiêu đăng[2] độc toạ hoài cao sĩ[3],
Bả quyển trầm ngâm ức cựu ban[4].
Thảo thảo nhất thiên liêu ký ngữ,
Nhữ nam tương ngộ cánh trùng khan.

Dịch nghĩa

Biết ông vui thú rượu tiệc tối hôm qua
Cười ta nhớ nhung mộng mơ vương vấn
Mưa thu hiu hắt khó yên giấc ngủ
Sóng sông cuồn cuộn nên chưa chèo thuyền đi thăm được
Chong đèn ngồi một mình nhớ bạn
Cầm sách đọc trầm ngâm nhớ đến bạn cũ
Viết nhanh tờ thư nói lên tấm lòng
Gặp nhau ở Nhữ Nam lại mở ra xem

Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Tối qua yến tiệc biết anh vui
Vương vấn cười ta mơ mộng ai
Mưa gió hắt hiu yên giấc khó
Sóng sông ào ạt mái chèo lơi
Chong đèn ngồi nhớ ông quan lớn
Mở sách ngâm mơ bạn thiếu thời
Thư viết đôi dòng thăm gửi hỏi
Nhữ Nam gặp lại mở ra coi
[1] Vì mưa gió nên không đi thăm bạn được. Lấy ý chuyện Vương Huy Chi 王徽之, con của Vương Hi Chi 王羲之. Hai cha con đều là nhà thư pháp nổi tiếng đời Tấn. Vương Huy Chi sống ở đất Sơn Âm, có lần đêm đến đem rượu bày ra uống, bốn bề tuyết rơi trắng xoá, sực nhớ đến bạn tên là Đới An Đạo 戴安道. Lúc đó An Đạo đang ở đất Diệm Khê, Vương Huy Chi liền chèo thuyền đi thăm. Qua đêm mới tới, Huy Chi đến đầu ngõ nhưng không vào nhà gặp Đới, rồi quay thuyền trở về. Có người hỏi tại sao? thì Huy Chi trả lời rằng: “Ngô bản thừa hứng nhi hành, hứng tận nhi phản, hà tất kiến Đới” 吾本乘興而行,興盡而反,何必見戴 (Ta hứng thì đi, hết hứng thì về, vào gặp Đới để làm gì).
[2] Chong đèn, ý chỉ ngồi nhớ bạn. Lấy ý từ thơ Đường bài Dạ vũ ký bắc 夜雨寄北 của Lý Thương Ẩn 李商隱.
[3] Người có địa vị được trọng vọng.
[4] Bạn đồng học, bạn quan.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Phúc Ưng Bình » Hoạ Chu Khanh Phạm tiên sinh ký hoài nguyên vận