Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hảo liễu vào 29/12/2014 13:37, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hảo liễu vào 29/12/2014 13:37

和同城撫院尊室渚先生丁祭原韻

香爛燈光孔廟前,
火星丁日丙寅年。
聖功師表容儀在,
國祀民尊祭禮虔。
世代盈虛無了局,
春秋褒貶未亡權。
橫鍪制府新吟律,
正喜尼山鐸永傳。

 

Hoạ đồng thành phủ viện Tôn Thất Chử tiên sinh Đinh tế nguyên vận

Hương lạn đăng quang Khổng miếu tiền,
Hoả tinh Ðinh nhật Bính Dần niên.
Thánh công sư biểu dung nghi tại,
Quốc tự dân tôn tế lễ kiền.
Thế đại doanh hư vô liễu cục,
Xuân thu bao biếm vị vong quyền.
Hoành Mâu chế phủ tân ngâm luật,
Chánh hỷ Ni sơn đạc vĩnh truyền.

 

Dịch nghĩa

Hương đèn xán lạn trước miếu Khổng Tử
Thuộc ngày Ðinh, sao Hoả, năm Bính Dần
Bậc thầy, bậc thánh hình dáng vẫn còn đó
Nước cúng, dân thờ dịp tế lễ thật thành kính
Thời đại thịnh suy, mãi mãi không có kết cục
Ðời đời khen chê, vẫn hoài bị bình phẩm
Nơi dinh quan phủ Hoành sơn núi Ðâu Mâu có thơ mới làm
Cũng đang mừng tiếng mõ núi Ni vẫn còn truyền mãi


Lời tự: "Án sát Quảng Bình" 按察廣平 (Thơ làm trong thời kỳ làm án sát Quảng Bình).

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Miếu Khổng đèn hương sáng cửa đình
Bính Dần sao hoả giữa ngày Ðinh
Bậc thầy đức thánh chân dung đấy
Nước tế dân tôn lễ cúng thành
Suy thịnh đời đời không kết cục
Khen chê mãi mãi có lời bình
Hoành Mâu quan phủ ngâm thơ mới
Mừng mõ non Ni tiếng vẫn thanh

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Miếu Khổng hương đèn sáng trước sân,
Ngày Ðinh, sao Hoả, năm Bính Dần.
Bậc thầy, bậc thánh dung nghi đó,
Nước cúng, đồ thờ thành kính dâng.
Thời đại thịnh suy, không kết cục,
Ðời đời bình phẩm quyền người dân.
Hoành Mâu nơi phủ còn thơ mới,
Mừng mõ núi Ni còn vẫn cần.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời