Ðừng giận thu đi cúc đã tàn
Gió xuân lại đến ghẹo mai vàng
Ngâm nga lúc hứng Thương Lang khúc
Réo rắt càng thương Lục Ỷ đàn
Gối mộng bềnh bồng theo sóng vỗ
Áo đơn ướt át buốt sương tan
Chén mời bến Liễu say anh nhé
Nhờ giọng ca trù bớt xốn xang