29/11/2021 06:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoạ Đông Chi thị xuân dạ chu hành hướng Liễu độ nguyên vận
和東芝氏春夜舟行向柳渡原韻

Tác giả: Nguyễn Phúc Ưng Bình - 阮福膺苹

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hảo liễu vào 31/12/2014 17:37

 

Nguyên tác

莫恨秋深菊已殘,
春風重向早梅看。
詩成偶放滄浪棹,
調急偏憐綠綺彈。
枕裡江波隨夢去,
空中曉露濕衣寒。
一杯柳渡君須醉,
借我歌籌味不酸。

Phiên âm

Mạc hận thu thâm cúc dĩ tàn,
Xuân phong trùng hướng tảo mai khan.
Thi thành ngẩu phóng Thương Lang[1] trạo,
Ðiệu cấp thiên liên Lục Ỷ[2] đàn.
Chẩm lý giang ba tuỳ mộng khứ,
Không trung hiểu lộ thấp y hàn.
Nhất bôi Liễu độ quân tu tuý,
Tá ngã ca trù vị bất toan.

Dịch nghĩa

Ðừng hờn giận gì khi mùa thu đã qua, hoa cúc đã tàn
Gió xuân lại thổi đến sẽ được nhìn cành mai nở sớm
Đôi khi chèo thuyền trên sông nước lại làm thơ
Ðiệu đàn gảy nhanh thì thương cho đàn Lục Ỷ
Sóng sông theo gối mộng chập chờn đẩy đưa theo làn sóng
Sương sớm ban mai ướt lạnh cả áo
Ðưa chén rượu mời anh bên bến đò Liễu, anh phải cạn say
Nhờ thêm giọng hát ca trù của tôi để vị rượu bớt cay

Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Ðừng giận thu đi cúc đã tàn
Gió xuân lại đến ghẹo mai vàng
Ngâm nga lúc hứng Thương Lang khúc
Réo rắt càng thương Lục Ỷ đàn
Gối mộng bềnh bồng theo sóng vỗ
Áo đơn ướt át buốt sương tan
Chén mời bến Liễu say anh nhé
Nhờ giọng ca trù bớt xốn xang
Lời tự: "Án sát Quảng Bình" 按察廣平 (Thơ làm trong thời kỳ làm án sát Quảng Bình).

[1] Tên vùng sông nước, tên khúc hát trên sông. Sở từ bài "Ngư phu" 漁夫 có bài hát "Thương Lang ca" 滄浪歌.
[2] Tên cây đàn, một điệu đàn. Bài "Thính Thục tăng Tuấn đàn cầm" 聽蜀僧濬彈琴 của Lý Bạch:
Thục tăng bão Lục Ỷ,
Tây há Nga Mi phong.
Vị ngã nhất huy thủ,
Như thinh vạn hác tùng.
蜀僧抱綠綺,
西下峨嵋峰。
為我一揮手,
如聽萬壑松。
(Ôm cầm Lục Ỷ, Thục tăng,
Phía tây lần xuống, qua rừng Nga My.
Vì ta, tăng gảy bài nghe,
Ào ào như tiếng muôn khe cây tùng.
- Trần Trọng Kim dịch)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Phúc Ưng Bình » Hoạ Đông Chi thị xuân dạ chu hành hướng Liễu độ nguyên vận