甲戌秋七月望前肇豐太守明堂蔡文正偕海陵太守尊室瀊同諸文友携酒並歌姬泛舟香江得句相示和韻以答

聞道新秋客泛船,
香江江左會群仙。
竹枝遠唱篷窗外,
桃葉高歌繡枕邊。
月下美人輕一笑,
風流太守悟前緣。
余於此夜蓬萊宴,
碧洞瑤池別有天。

 

Giáp Tuất thu thất nguyệt vọng tiền Triệu Phong thái thú Minh Đường Thái Văn Chánh giai Hải Lăng thái thú Tôn Thất Bàn đồng chư văn hữu huề tửu tịnh ca cơ phiếm chu Hương giang đắc cú tương thị hoạ vận dĩ đáp

Văn đạo tân thu khách phiếm thuyền,
Hương giang giang tả hội quần tiên.
Trúc chi viễn xướng bồng song ngoại,
Ðào diệp cao ca tú chẩm biên.
Nguyệt hạ mỹ nhân khinh nhất tiếu,
Phong lưu thái thú ngộ tiền duyên.
Dư ư thử dạ Bồng Lai yến,
Bích động Dao Trì biệt hữu thiên.

 

Dịch nghĩa

Nghe thấy thuyền chở khách thơ dạo chơi khi mùa thu mới sang
Bên tả ngạn sông Hương các vị tiên tụ họp
Ngoài mui thuyền vang vọng tiếng nhạc Trúc chi
Tiếng ca Ðào Diệp véo von bên gối hoa
Người đẹp dưới trăng cười khẽ một tiếng
Phong lưu quan lớn ngẩn ngơ ngẫm nghĩ duyên xưa
Ðêm nay ta đến dự tiệc Bồng lai này
Mới biết Bích Động, Dao Trì là cõi trời riêng biệt


Nguyên chú: "Hưu trí thời kỳ" 休致辰期 (Thơ làm trong thời kỳ hưu trí).
Giáp Tuất tức năm 1934.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Khách thả thuyền khi thu chớm sang
Bạn thơ tìm gặp bến Hương giang
Mạn thuyền nhạc trỗi nghe trầm bổng
Bên gối đàn ca hát lừng vang
Nhẹ nhẹ người thương khe khẽ hát
Nao nao quan lớn nỗi niềm vương
Bồng Lai vui tiệc đêm nay gặp
Bích Ðộng Dao Trì riêng một phương

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Khách chở thuyền thơ thu mới sang,
Tiên thơ tụ họp tả Hương giang.
Mạn thuyền nhạc Trúc chi trầm bổng,
Bên gối ca Ðào Diệp tiếng vang.
Người đẹp dưới trăng cười khẽ hát,
Phong lưu quan lớn ngẫm mơ màng.
Bồng lai dự tiệc đêm nay gặp,
Bích, Dao riêng cõi khác trần gian.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời