甲戌九日山遊和胡齋先生四絕原韻

雨霽車簾不復垂,
松風遶路暗相吹。
古碑參謁屏山下,
偏感宸遊剩有詩。

 

Giáp Tuất cửu nhật sơn du, hoạ Hồ Trai tiên sinh tứ tuyệt nguyên vận

Vũ tễ xa liêm bất phục thuỳ,
Tùng phong nhiễu lộ ám tương xuy.
Cổ bi tham yết Bình sơn hạ,
Thiên cảm thần du thặng hữu thi.

 

Dịch nghĩa

Mưa tạnh màng xe không cần phải buông xuống
Trên đường đi, gió rào rạt trên ngọn tùng thổi theo
Ðọc thơ trên bia đá dưới chân núi Ngự Bình
Xúc động vì sau chuyến xa giá của vua còn lại bài thơ


Tự chú: "Thiệu Trị niên gian ngự chế thi sắc thạch" 紹治年間御製詩勒石 (Ngày mồng chín năm Giáp Tuất đi chơi núi).
Giáp Tuất tức năm 1934.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Rèm xe mưa tạnh chẳng cần buông
Gió giạt nương theo thổi ngọn tùng
Nhẫm đọc bia xưa bên núi Ngự
Thơ vua xa giá ngẫm rồi trông

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mưa tạnh rèm xe chẳng rủ chùng,
Đường đi gió dạt theo cây tùng.
Ðọc thơ bia đá chân non Ngự,
Sau chuyến vua thăm thơ để mừng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời