08/07/2020 22:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giáp Tuất cửu nhật sơn du, hoạ Hồ Trai tiên sinh tứ tuyệt nguyên vận
甲戌九日山遊和胡齋先生四絕原韻

Tác giả: Nguyễn Phúc Ưng Bình - 阮福膺苹

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hảo liễu vào 17/01/2015 00:29

 

Nguyên tác

雨霽車簾不復垂,
松風遶路暗相吹。
古碑參謁屏山下,
偏感宸遊剩有詩。

Phiên âm

Vũ tễ xa liêm bất phục thuỳ,
Tùng phong nhiễu lộ ám tương xuy.
Cổ bi tham yết Bình sơn hạ,
Thiên cảm thần du thặng hữu thi.

Dịch nghĩa

Mưa tạnh màng xe không cần phải buông xuống
Trên đường đi, gió rào rạt trên ngọn tùng thổi theo
Ðọc thơ trên bia đá dưới chân núi Ngự Bình
Xúc động vì sau chuyến xa giá của vua còn lại bài thơ

Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Rèm xe mưa tạnh chẳng cần buông
Gió giạt nương theo thổi ngọn tùng
Nhẫm đọc bia xưa bên núi Ngự
Thơ vua xa giá ngẫm rồi trông
Tự chú: "Thiệu Trị niên gian ngự chế thi sắc thạch" 紹治年間御製詩勒石 (Ngày mồng chín năm Giáp Tuất đi chơi núi).
Giáp Tuất tức năm 1934.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Phúc Ưng Bình » Giáp Tuất cửu nhật sơn du, hoạ Hồ Trai tiên sinh tứ tuyệt nguyên vận