讀協佐致政靜齋黃先生孟致園亭新詠四首答和原韻其三

牛渚江前第一園,
山溪還遶溯淵源。
即今此地多卿相,
遇市方言事永存。

 

Độc hiệp tá Trí Chánh Tĩnh Trai Hoàng tiên sinh Mạnh Trí viên đình tân vịnh tứ thủ đáp hoạ nguyên vận kỳ 3

Ngưu Chử giang tiền đệ nhất viên,
Sơn khê hoàn nhiễu tố uyên nguyên.
Tức kim thử địa đa khanh tướng,
Quá thị phương ngôn sự vĩnh tồn.

 

Dịch nghĩa

Trước sông Ngưu Chử có một nhà vườn nổi tiếng
Suối khe bao bọc chảy về nguồn
Ở đây từ xưa nay sinh ra nhiều bậc khanh tướng
Ở đây chợ tan rồi thì giá rất mắc cũng đã thành chuyện cũ từ lâu


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Bên dòng Ngưu Chử tiếng vườn lầu
Suối nước quanh co ngược núi sâu
Vương tướng khanh hầu đây đất mẹ
Chợ tan giá mắc chuyện từ lâu

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bên dòng Ngưu Chử một nhà vườn,
Bao bọc suối khe chảy đến nguồn.
Đây nảy từ xưa nhiều tướng giỏi,
Chợ tan giá mắc thành chuyện thường.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời