Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 29/05/2009 08:55

抵莅和榮知縣

銅章墨綬且從容,
到海雲關第一雄。
琴譜未清輸宓子,
桃花可植擬潘公。
醉看沱曩仙沙月,
閒聽盂藍佛寺鐘。
風送偶來無事客,
詩篇應擲滿詩筒。

 

Để lị Hoà Vinh tri huyện

Ðồng chương mặc thụ thả thung dung
Ðáo Hải Vân quan đệ nhất hùng
Cầm phổ vị thanh thâu Mật Tử
Ðào hoa khả thực nghĩ Phan công
Tuý khan Ðà Nẵng Tiên Sa nguyệt
Nhàn thính Vu Lan Phật tự chung
Phong tống ngẫu lai vô sự khách
Thi thiên ứng trịch mãn thi đồng

 

Dịch nghĩa

Mặc áo quần quan lại cài đầy huy chương, thong thả đi
Ðến thăm đèo Hải Vân đệ nhất hùng quan
Ðánh đàn chưa rành, còn thua ông Mật Tử
Trồng hoa đào thì được nhưng không sánh nỗi với ông Phan
Uống say nhìn trăng sáng bên vùng Tiên Sa Ðà Nẵng
Nhàn rỗi ngồi nghe chùa Phật gióng chuông lễ Vu Lan
Gió đưa đường dẫn người bạn rãnh rỗi đến thăm
Phải làm thơ thật nhiều chất đầy ống đựng giấy làm thơ.


Lời tác giả: "Ký lục cử nhân mông bổ dụng chánh chức thời kỳ" 紀錄舉人蒙補用正職辰期 (Thơ làm trong thời kỳ bổ nhiệm làm chức ký lục).
Hoà Vinh tên Nôm là Hoà Vang.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Huy chương gắn áo bước thong dong
Thăm Hải Vân quan đệ nhất hùng
Ðàn gảy chưa êm thua Mật Tử
Trồng đào khó sánh với Phan ông
Say nhìn Ðà Nẵng trời treo nguyệt
Rỗi ngóng chùa không tiếng vọng chuông
Nhàn nhã theo đường hương gió tới
Thơ văn đáng phải chất thành chồng

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Huy chương đầy ngực bước thong dong,
Thăm viếng Hải Vân đệ nhất hùng.
Đàn gãy chưa rành còn Mật Tử,
Trồng đào không sánh nỗi Phan ông.
Tiên Sa Ðà Nẵng nhìn trăng sáng,
Chùa Phật Rỗi nghe lễ gióng chuông.
Người bạn đến thăm đường gió dẫn,
Chứa thơ đầy ống chất thành chồng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời