30/11/2021 10:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Để lị Hoà Vinh tri huyện
抵莅和榮知縣

Tác giả: Nguyễn Phúc Ưng Bình - 阮福膺苹

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 29/05/2009 08:55

 

Nguyên tác

銅章墨綬且從容,
到海雲關第一雄。
琴譜未清輸宓子,
桃花可植擬潘公。
醉看沱曩仙沙月,
閒聽盂藍佛寺鐘。
風送偶來無事客,
詩篇應擲滿詩筒。

Phiên âm

Ðồng chương mặc thụ thả thung dung
Ðáo Hải Vân quan[1] đệ nhất hùng[2]
Cầm phổ vị thanh thâu Mật Tử[3]
Ðào hoa khả thực nghĩ Phan công[4]
Tuý khan Ðà Nẵng Tiên Sa[5] nguyệt
Nhàn thính Vu Lan[6] Phật tự chung
Phong tống ngẫu lai vô sự khách
Thi thiên ứng trịch mãn thi đồng

Dịch nghĩa

Mặc áo quần quan lại cài đầy huy chương, thong thả đi
Ðến thăm đèo Hải Vân đệ nhất hùng quan
Ðánh đàn chưa rành, còn thua ông Mật Tử
Trồng hoa đào thì được nhưng không sánh nỗi với ông Phan
Uống say nhìn trăng sáng bên vùng Tiên Sa Ðà Nẵng
Nhàn rỗi ngồi nghe chùa Phật gióng chuông lễ Vu Lan
Gió đưa đường dẫn người bạn rãnh rỗi đến thăm
Phải làm thơ thật nhiều chất đầy ống đựng giấy làm thơ.

Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Huy chương gắn áo bước thong dong
Thăm Hải Vân quan đệ nhất hùng
Ðàn gảy chưa êm thua Mật Tử
Trồng đào khó sánh với Phan ông
Say nhìn Ðà Nẵng trời treo nguyệt
Rỗi ngóng chùa không tiếng vọng chuông
Nhàn nhã theo đường hương gió tới
Thơ văn đáng phải chất thành chồng
Lời tác giả: "Ký lục cử nhân mông bổ dụng chánh chức thời kỳ" 紀錄舉人蒙補用正職辰期 (Thơ làm trong thời kỳ bổ nhiệm làm chức ký lục).
Hoà Vinh tên Nôm là Hoà Vang.

[1] Tên đèo giữa tỉnh Thừa Thiên và Quảng Nam. Nay trên đỉnh đèo còn để lại hai cửa ải. Một cửa có đề ba chữ Hán "Hải Vân quan" 海雲關 tức đèo Hải Vân.
[2] Trên đèo Hải Vân, có hai cửa ải. Một cửa khắc chữ "Hải Vân quan" 海雲關, cửa thứ hai khắc chữ "Thiên hạ đệ nhất hùng quan" 天下第一雄關. Ở đây chỉ đèo Hải Vân.
[3] Mật Tử Tề 宓子齊, học trò của Khổng Tử 孔子 người nưóc Lỗ thời Xuân Thu, "dĩ đàn nhi trị" 以彈而治 (dùng tiếng đàn để trị dân).
[4] Là Phan lệnh 潘令 tức Phan Nhạc 潘岳 làm quan đời Tấn. Lúc còn làm quan ở huyện Hà Dương, cho trồng hoa đào khắp huyện. "Bán Nhật thôn" 半日村 của Tiền Khởi 錢起 đời Ðường: "Tự thán Mai sinh đầu tự tuyết, Khước liên Phan lệnh huyện như hoa" 自歎枚生頭自雪,卻憐潘令縣如花 (Thương vì tuổi hạc chàng Mai, Trồng hoa đầy huyện tiếc hoài ông Phan).
[5] Vùng đất ở Ðà Nẵng, gần kề đèo Hải Vân.
[6] Ngày rằm tháng 7 âm lịch, lễ cầu siêu của nhà Phật.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Phúc Ưng Bình » Để lị Hoà Vinh tri huyện