Mang mang đồng đất Tiên Điền
Hiu hiu hồn gió người hiền lãng du
Dầu dầu ngọn cỏ thiên thu
Rưng rưng một chút sương mù nhẹ bay
Lâng lâng thể phách đâu đây
Chan chan hương đất hương cây tụ về
Trầm trầm cát sỏi dãi dề
Giăng giăng mây nước, ngỡ quê Thuý Kiều
Nao nao bóng khói những chiều
Xanh xanh bờ bãi, phiêu diêu bụi hồng...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]