Tưởng chừng trời đất nhẹ tênh
Mây ngang Tam Đảo bồng bềnh về đâu?
Nắng dưới chân gió trên đầu
Còn em đằm thắm giữa màu thông xanh
Đền thiêng em dắt tay anh
Cầu cho mình sống yên lành vì nhau
Núi vừa cao núi vừa sâu
Vầng mây như thể nhịp cầu chung chiêng
Tiếng chim tự bói chuyện riêng
Bói hoa bói quả xem thiêng chừng nào
Quanh quanh Tam Đảo nghiêng chào
Tiếng chuông nhè nhẹ thỉnh vào thinh không


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]