Phượng khoe áo mới gọi hè
Chui lên mặt đất... con ve gọi mùa

Sen thơm trong ngọn sóng lùa
Gọi làn gió mát thoảng bờ ao quê

Bướm vàng bay lượn trên đê
Gọi em thả cánh diều về hoàng hôn

Dòng sông gọi nắng bên cồn
Con chim hót gọi nỗi buồn vu vơ...