Lá bàng reo như lửa
Đưa ta vào mùa Đông
Bữa nay hồ trong quá
Nắm tay vui một vòng

Bên đài hoa tím hồng
Tượng ba người cảm tử
Kiếm, súng, bom ba càng
Hiện từ bài lịch sử

Sắp lao vào lửa dữ
Mà mắt họ hiền sao
Ôi cái năm Bốn Sáu
Nghe kể còn nôn nao:

Thuở phản thịt lưỡi dao
Hoen máu Tây mũ đỏ
Những chị vứt guốc cao
Đuổi xe tăng ngoài phố

Cái năm hào với hố
Nát Hàng Đào, Hàng Ngang
Con người không bé nhỏ
Sống hồn nhiên, can trường

Giờ im lặng bên đường
Giữa dòng người đi lại
Cùng Tháp Bút, Hồ Gươm
Ba người xưa kể mãi...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]