Trí dũng song toàn, danh tướng Võ lẫy lừng thế giới
Đức tài trọn vẹn, hào quang Văn rực rỡ sơn hà


Nguồn: Câu đối (sáng tác và dịch thuật), Nguyễn Hữu Thăng, NXB Hội nhà văn, 2018