Duyên tình tê tái kiếp Trương Chi
Huyền thoại tương tư thật lạ kỳ
Nàng thấy tiếng hay trào nỗi nhớ
Chàng nhìn nét đẹp đắm tình si
Người chìm sông nước hồn còn nổi
Thân hoá ngọc châu ý chẳng đi
Người thác, lời ca còn sống lại
Lệ rơi oà vỡ chén sầu bi.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)