14.00
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 25/02/2018 06:57

Chiều thu trùm bóng tuổi già
Hồn nhiên sân gạch, thềm nhà nghỉ chơi
Nâng niu tia nắng cuối đời
Chắt chiu một thoáng gió trời lắt lay
Dẫu con, cháu, chắt đủ đầy
Bạn già không thể một ngày thiếu nhau
Khi chén nước, lúc cơi trầu
Khi ngồi suông, chỉ chụm đầu nhỏ to
Lần hồi tìm lại ngày xưa
Buồn vui nhặt nhạnh chuyện vừa hôm qua
Cụ ông cánh hạc bay xa
Lẻ loi thành chẵn, bạn già có đôi
Tình thân từ thủa chín mười
Nay ngoài chín chục vẫn người tri âm.