Giải phóng! Niềm vui chợt vỡ oà
Thủ đô ngày ấy rợp cờ hoa
Chín năm kháng chiến đầy xương máu
Một khúc khải hoàn rộn tiếng ca
Quân bước, nụ cười bừng phố cổ
Dân reo, hào khí dậy Hồng Hà
Sáu mươi năm trước nay nhìn lại
Kiêu hãnh anh hùng - đất nước ta!

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)