Ngày 4. 10. 2013
Khép lại một cuộc đời oanh liệt sáng trong
Mở ra một huyền thoại bất tử: Võ Nguyên Giáp
Huyền thoại không thêu dệt
Mà chính cuộc đời người là huyền thoại
Là sử thi anh hùng ca

Nhân loại ngợi ca người:
Vị tướng của Hoà bình
- Vị tướng lừng danh suốt 25 thế kỷ
- Vị tướng của nhân dân
- Vị tướng của lòng bao dung nhân hậu
Tướng Pháp nói rằng:
“Tôi may mắn được là tướng bại trận trực tiếp của tướng Giáp!”...

Người xứng đáng ở trong ngôi đền thiêng
Dành cho những nhà cầm quân lỗi lạc nhất
Nhưng
Người bình dị
Nằm trong ngôi mộ cổ
Hồn bay lên
Thơm thảo quê nhà!...


Nguồn: Thơ lẻ, Đặng Nguyệt Anh, NXB Hội nhà văn, 2022