Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 09/07/2010 00:23

Ánh mắt trìu mến yêu thương
chở che em giữa đời giông bão
sẻ chia em cực nhọc đời thường

Em mang ánh mắt ấy
trong hành trang của mình
để lỡ mai sau
có cách trở tan lìa
Em vẫn còn ánh mắt ấy chở che
em vẫn còn ánh mắt ấy sẻ chia
em văn còn ánh mắt ấy cùng đi.