Gửi đi một chút heo may
Để bên ấy biết bên này thu sang
Cho em đỏ chút lá bàng
Cho em xanh chút mơ màng trời xanh
Cho em chia nỗi buồn anh
Để con nhện cứ buông mành giăng tơ...

Bờ rào con sáo ngẩn ngơ
Có bông cúc dại đang chờ thu sang!


Sài Gòn sớm thu Ất Hợi, 1995

Nguồn: Mùa thu trong thi ca, tuyển thơ nhiều tác giả, NXB Hội nhà văn, 2007