Vĩnh biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Người đi mưa lệ trào tuôn
Triệu người đưa tiễn nỗi buồn mênh mang
Quốc kỳ đau thắt băng tang
Biển Đông rền rĩ khóc than đêm ngày
Người về với Bác từ nay
Trường Sơn kỳ vĩ giang tay đón Người
Hồn thiêng thăm thẳm cõi trời
Đền thờ sừng sững muôn đời lòng dân
Lẫy lừng huyền thoại tướng quân
Anh hùng bất tử, Thánh nhân trường tồn


13/10/2013