21.00
Thể thơ: Câu đối
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 25/01/2018 17:05

1
Đất nước chào xuân, con tàu lớn băng băng ra biển lớn
Quân dân đón Tết, ước mơ cao vời vợi hướng trời cao

2
Suốt đời liêm chính, noi gương đạo đức Bác Hồ
Một dạ hiếu trung, giữ gìn cơ đồ Nước Việt

3
Tết đến chúc cộng đồng, hội nhập khơi dòng phát triển
Xuân sang mừng đại hội, canh tân mở lối phồn vinh

4
Trai giỏi gái tài, đất nước đường dài cầu rộng
Nước giàu quân mạnh, giữ biển trời sóng lặng gió yên


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]