Sáng hôm ấy ở Nhà Thuyền
Bác đi bỏ phiếu ưu tiên cho Người
Tổ bầu cử đã đến mời
Nhẹ nhàng Bác nói, Bác cười thật vui:
- Đến sau, bỏ trước lạ đời
Ưu tiên Bác để mọi người nghĩ sao
Bác như tất cả đồng bào
Chậm nhanh là ở lúc vào bầu thôi
Bác xem danh sách xong rồi
Lấy tay che phiếu xoay người Bác ngăn:
- Đây là quyền của công dân
Sao nhà báo lại xăm xăm bước vào
Lại còn đứng ở trên cao
Giơ tay bấm máy nhìn vào phiếu in
Để hay là sẽ xoá tên
Là quyền của Bác đừng nên soi vào
Bác là người đã đến sau
Chụp ảnh Bác cả phiếu bầu làm chi
Mấy mươi năm đã qua đi
Vẫn nguyên lời Bác mỗi khi đi bầu...


Nguồn: Nguyễn Hưng Hải, Cây Bụt mọc trong vườn Bác, NXB Hội Nhà văn, 2017