Theo anh cán bộ
Vượt bao đồn thù
Thư Bác Hồ đến
Đúng rằm Trung thu

Giữa rừng trăng sáng
Họp nhau đủ mặt
Đầu chụm vòng tròn
Quanh trang thư Bác

Từng lời âu yếm
Tưởng Bác đâu đây...
Ôm anh cán bộ
Má áp bàn tay...

Đọc rồi đọc nữa
Đọc đến thuộc lòng
Những dòng thư Bác
Sáng trời trăng trong

Không bánh, không đèn
Không đàn, không hát
Tất cả Trung thu
Trang thu, lòng Bác

Đọc thêm lần nữa
Khi trời đã khuya
Cùng sờ thư Bác
Nhìn trăng ra về


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]