Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/04/2019 17:39

Bác đã từng đứng nhìn lên Nữ thần Tự do
Có Tự do không? Ôi nước Mỹ!
Nữ thần nói điều gì với những người nô lệ
Dưới chân tượng Nữ thần không thấy Tự do đâu!

Những người dân da màu
Có khác gì những người dân nước Việt
Nước Mỹ thờ Nữ thần Tự do mà bao người phải chết
Vì Tự do không giống tượng Nữ thần?!

Những người dân da màu cũng như đồng bào mình bao giờ được Tự do
khi Tự do đang quằn quại dưới chân
Bác nhìn lên Nữ thần Tự do trong nước mắt
xấu hổ với những người đang nhìn lên mà Nữ thần không thể nào quay mặt
Bao giờ có Tự do như Ánh sáng dưới chân đèn?!

Trên đầu Nữ thần Tự do là mặt trời mà dưới chân Nữ thần
lại là bóng đêm
Bác nhìn lên để nhận về Sự thật
Không có Tự do đâu, Tự do không giống như đường mật
Hỡi những người cùng khổ hãy nắm lấy tay nhau!

Không có tự do đâu
Nếu những người da màu không đứng lên tranh đấu
Bác đã nhận từ Nữ thần Tự do thanh mã tấu
Hai tiếng Tự do mà nước Mỹ tôn thờ

Và Người đã mang về cho dân tộc mình hai tiếng Tự do
Có Tự do không? Ôi nước Mỹ!
Lời Bác nói dưới chân tượng Nữ thần cho chúng ta thêm ý chí
Không có Tự do đâu, nếu chỉ đứng nhìn…?!


Nguồn: Nguyễn Hưng Hải, Cây Bụt mọc trong vườn Bác, NXB Hội Nhà văn, 2017