Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/12/2013 10:02, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 19/02/2024 07:55

Tức sự di chư đồng chí

Viêm phong chưng xích nhật,
Trọc thuỷ bế Hoàng Hà.
Cửu hạn ký thái thậm,
Tam nông kỳ như hà!
Vu ngu nghi nhữ vọng,
Dân bệnh cánh thuỳ ca?
Nhiếp lý quần công tại,
Thương lâm lượng phỉ tha.

 

Dịch nghĩa

Gió quạt hơi nóng, mặt trời đỏ nung nấu,
Nước đục là sông Hoàng Hà bế tác,
Đại hạn đã quá lâu,
Nhà nông sẽ ra sao?
Đồng bóng ngu si không đủ trông cậy,
Dân khổ cực nào ai nhắc đến?
Điều hoà âm dương có các vị đại thần,
Người làm ra mưa rào nhà Thương đâu phải là kẻ khác.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Thước

Thơ tức sự gửi các bạn
Trời nung nấu gay gắt
Hoàng Hà nước đục ngầu
Hạn hán kéo dài mãi
Nông dân biết tính sao?
Cầu cúng không trông cậy
Ai tả nỗi dân đau?
Các quan chính là kẻ
Làm ra hạt mưa rào

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Gió quạt hơi nóng trời đỏ nung,
Hoàng Hà nước đục bế trong vùng.
Quá lâu trời giáng cơn khô hạn,
Nông vụ rồi đây gặp cảnh cùng.
Đồng bóng ngu si sao ngóng cậy,
Dân đen khổ cực ai lo cùng?
Điều hoà âm dương có thần thánh,
Mưa móc nhà Thương ấy bậc trung.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời