Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/12/2013 09:48, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 19/02/2024 07:56

Lệ Sơn xuân vọng

Cổ thú yên thâm túc vũ dư,
Nham hoa vô tế nhiễu khâm cư.
Thiên phong vãn chiếu liên bình lục,
Vạn lý phù vân quyển thái hư.
Nam quốc sơn hà chung bất động,
Tây nhung kỹ lãng dục hà như?
Tự văn cửu bệ cần thôi cốc,
Nhật vọng Cam Tuyền tấu tiệp thư.

 

Dịch nghĩa

Ở nơi đồn thú binh cũ, khói mây dày đặc, sau trận mưa đêm trước,
Hoa núi khắp nơi, bao quanh thân áo ta,
Ánh chiếu trên nghìn ngọn núi, chiếu qua đồng nội,
Mây nổi ngoài muôn dặm, cuốn khắp trời xanh.
Núi sông nước Nam quyết không thể lay chuyển,
Giặc cướp phương Tây muốn làm trò trống gì?
Dường nghe trên chín bệ đã cất nhắc vị đại tướng,
Hằng ngày mong mỏi trông thấy Cam Tuyền báo tin thắng trận.


Lệ Sơn là một dãy núi thuộc xã Văn Hoá, huyện Tuyên Hoá, Quảng Bình. Ở đây thời chiến tranh Trịnh - Nguyễn có lập đồn binh canh phòng. Một lần vào tiết thanh minh, Thiện vương Miên Thẩm ra Quảng Bình tìm thăm Nguyễn Hàm Ninh. Hai ông cùng đàm đạo văn chương thế sự. Trong câu chuyện, Miên Thẩm báo tin cho ông biết tàu Tây Dương đang ngấp nghé ngoài Biển Đông, chuẩn bị tấn công xâm lược nước ta. Nguyễn Hàm Ninh bèn rủ bạn cùng trèo lên một ngọn núi khá cao ở Lệ Sơn để nhìn ra Biển Đông. Đứng trên đỉnh núi, Nguyễn Hàm Ninh làm bài thơ này.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Tú

Mưa xong, đồn cũ khói sương sa
Hoa núi bao quanh thân áo ta
Ráng chiếu ngàn non xuyên cỏ nội
Mây bay muôn dặm suốt trời tà.
Núi sông nước Việt không lay chuyển
Giặc cỏ phương Tây muốn cướp a?
Nghe nói Chín Tầng đà cử tướng
Hằng mong thắng trận báo tin ra.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mưa xong đồn cũ khói mây dày,
Hoa núi bao quanh thân áo này,
Ánh chiếu nghìn non qua ruộng nội,
Mây ngoài muôn dặm khắp trời bay.
Nước Nam sông núi luôn bền vững,
Giặc cướp phương Tây khó đặt bày.
Nghe nói cửu trùng đà cử tướng,
Hằng mong thắng trận báo tin ngay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời