Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/12/2013 22:32, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 09/12/2013 01:53

代作久戍思歸其二

千仞橫山一帶河,
白雲回首隔天涯。
新秋氣候催寒杵,
故國關山寄夜笳。
天地一身中易孝,
風塵萬里國忘家。
月中橫笛太無賴,
半夜江城吹落花。

 

Đại tác cửu thú tư quy kỳ 2

Thiên nhận Hoành Sơn nhất đới hà,
Bạch vân hồi thủ cách thiên nha (nhai).
Tân thu khí hậu thôi hàn chử,
Cố quốc quan san ký dạ già.
Thiên địa nhất thân trung dịch hiếu,
Phong trần vạn lý quốc vong gia.
Nguyệt trung hoành địch thái vô lại,
Bán dạ giang thành xuy “Lạc hoa”.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đông A

Dãy Hoành nghìn thước, dải sơn hà
Mây trắng ngoái nhìn tít tận xa
Chày lạnh chớm thu thời tiết giục
Kèn đêm nhớ nước núi sông hoà
Một thân trời đất trung thay hiếu
Vạn dặm phong trần nước nhãng nhà
Buồn tẻ dưới trăng nâng chiếc sáo
Bên thành đêm thổi "Lạc mai hoa"

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Một dãy Hoành Sơn một dải sông
Vời trông mây bạc cách muôn trùng
Đầu thu lạnh lẽo chày thình thịch
Cố quốc buâng khuâng sáo não nùng
Trời đất một lòng trung đổi hiếu
Gió sương muôn dặm nước quên thân
Trăng khuya tiếng sáo đưa buồn bã
Vắng vẻ bên thành khúc nhạc ngân

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Ngàn thước Đèo Ngang sông núi hòa
Ngoái đầu mây trắng cuối trời xa
Chày khua giục giã thu vừa lạnh
Kèn tối quan san “cố quốc” qua
Trời đất một thân trung đổi hiếu
Phong trần vạn dặm nước quên nhà
Dưới trăng trời rộng nhờ tiêu sáo
Đêm tối Giang thành thổi rụng hoa.


Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hoành Sơn nghìn dặm, núi sông nhà,
Mây trắng ngoảnh đầu trời cách xa.
Chày giục chớm thu thời tiết lạnh,
Quan san cố quốc sáo đêm hoà.
Một thân trời đất trung thay hiếu,
Muôn dặm gió sương quên nước nhà.
Trời rộng dưới trăng nhờ tiếng sáo,
Bên thành đêm thổi khúc “Rơi hoa”.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời