27/05/2024 02:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đại tác cửu thú tư quy kỳ 2
代作久戍思歸其二

Tác giả: Nguyễn Du - 阮攸

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/12/2013 22:32

 

Nguyên tác

千仞橫山一帶河,
白雲回首隔天涯。
新秋氣候催寒杵,
故國關山寄夜笳。
天地一身中易孝,
風塵萬里國忘家。
月中橫笛太無賴,
半夜江城吹落花。

Phiên âm

Thiên nhận Hoành Sơn nhất đới hà,
Bạch vân hồi thủ cách thiên nha (nhai).
Tân thu khí hậu thôi hàn chử,
Cố quốc quan san ký dạ già.
Thiên địa nhất thân trung dịch hiếu,
Phong trần vạn lý quốc vong gia.
Nguyệt trung hoành địch thái vô lại,
Bán dạ giang thành[1] xuy “Lạc hoa[2]”.

Bản dịch của Đông A

Dãy Hoành nghìn thước, dải sơn hà
Mây trắng ngoái nhìn tít tận xa
Chày lạnh chớm thu thời tiết giục
Kèn đêm nhớ nước núi sông hoà
Một thân trời đất trung thay hiếu
Vạn dặm phong trần nước nhãng nhà
Buồn tẻ dưới trăng nâng chiếc sáo
Bên thành đêm thổi "Lạc mai hoa"
[1] Thành bên sông, chỉ thành Động Hải bên sông Nhật Lệ, tức là thành Quảng Bình ngày nay. Tại Quảng Bình, Nguyễn Du làm Cai bạ gần bốn năm, từ 1809 đến 1813.
[2] Lạc mai hoa, tên một khúc địch có âm điệu não nề gợi niềm lữ thứ tha hương.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Du » Đại tác cửu thú tư quy kỳ 2