Chưa có đánh giá nào
20 bài thơ
Tạo ngày 28/04/2016 12:15, số lượt xem: 415
Thơ bốn câu của tác giả Nguyễn Ba, đôi khi phá cách một chút, gần như thơ tự do