Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 15/04/2017 07:40, số lượt xem: 310

từ ngập thu sang thút buốt đông
mưa bay nhoè cả biếc mắt xuân
chuyện đau lòng cũ, em đà nín
hạ khóc chi cho sũng chiều vàng...