Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 19/06/2016 15:27, số lượt xem: 374

Biển rách rồi
Người ta vá biển bằng lặng im

Đất thủng rồi
Người ta vá đất bằng bóng đêm

Tã tơi,
Cái váy đụp màu cháo lòng hở hang
Người ta vá vội vàng bằng ánh sáng.