Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 02/08/2017 07:41, số lượt xem: 210

mây ở làng Yên thấp hơn mây
nàng đẹp hơn nàng buổi chia tay
rượu làng Yên uống say hơn rượu
đêm ấy dài hơn những đêm dài