Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 19/11/2016 14:59, số lượt xem: 199

Đêm nào đối ẩm với giai nhân
Chung li, ta rót rượu đầy trăng
Thế rồi từ ấy trăng ngà ngọc
Lem mãi màu môi, những vết bầm...