Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Thu (21)
Đăng ngày 25/05/2016 22:06, số lượt xem: 289

Ngày xưa mỗi lần Thu chết
Hồn tôi trắng xoá xác mây
Bây giờ mỗi lần tôi chết
Vàng phai xơ xác rụng đầy...