Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/06/2017 11:04, số lượt xem: 2240

thằng ngáo đá
nhìn đường không biết đâu là đường đi
nhìn sông núi
không nhận ra đâu là sông là núi
biển rộng thế
mà không biết biển đã chìm hay nổi
biển có bờ, có đảo hay không

thằng ngáo đá
nói mà không biết mình nói nhăng
giật cả miếng ăn của ông bà ông vải
để nợ nần è lên đầu con cái
đốt hết vào cơn nghiện thế kỉ
mà không biết mình đang ăn tàng phá hoại
tất tật hôm nay, tất tật tương lai

thằng ngáo đá chẳng thèm nghe ai
nhìn cha mẹ không nhận ra đâu là cha là mẹ
ra đường nó nghĩ trên đời to nhất nó
cứ đâm bừa đâm bãi vào dân...