Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: Thu (28)
Đăng ngày 28/09/2020 03:49, số lượt xem: 100

không suối tóc em
dòng sông quê không thể dài
và ngát thơm đến thế
không tà áo dài em buông nhẹ
chiều chẳng bao giờ lộng gió vào đêm...

27-9-2020