Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: Anh (15)
Đăng ngày 08/10/2020 10:00, số lượt xem: 1703

Nếu phải thêm một lần
Nhân dân tôi
Đương đầu cùng đại bác
Tôi chẳng chần chừ
Đứng về phía nhân dân

May mắn mà
Lành lặn cả hai chân
Tôi sẽ đứng
Hàng đầu tiên
Xin tự nguyện

Nếu chẳng may
Chỉ còn một chân
Tôi vẫn đứng
Về phía nhân dân
Yêu mến của tôi

Nếu cả hai chân
Bị chúng nó chém dời
Không đứng được
Phải ngồi trên nạng
Tôi vẫn chọn
Phía nhân dân khổ nạn
Làm chỗ xếp hàng vĩnh viễn
Bạn ơi

Bởi tôi đã
Biết rõ âm mưu
Của lũ giặc nước rồi.

Hà nội 7-10-2020