chẳng ở lại
mùa thu đầu tiên ấy
em gửi màu con gái
trên áng mây chiều vương vãi
góc trời xa

những bông cúc trắng ngần
giữ giùm anh giọt mắt buổi chia lìa
những bông cúc vàng
giũ giùm anh lời em nghẹn nói

những bông cúc
mong manh màu thu
màu thương nhớ
trong dằng dặc lạnh lùng thổi gió...