Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: Thu (27)
Đăng ngày 11/09/2019 20:05, số lượt xem: 303

Giữa gươm giáo của mùa thu hoen gỉ
Trên úa vàng xao xác xác heo may
Cùng những hồn yêu mang vết đâm thế kỉ
Trái tim anh nằm
Dưới mây trắng ngừng bay

Những bông cúc chúi đầu trong hoang lạnh
Thầm thĩ lời cầu nguyện xa xăm
Hỡi Thần tình yêu!
Hỡi Đấng Toàn Năng xanh thẳm!
Hãy mang tim anh vào yên tịnh vĩnh hằng

Như chẳng nỡ
Chẳng thần linh nào đến
Đem anh đi khỏi đau đớn dịu hiền
Và như thế với trái tim nhỏ máu
Anh vẫn được cùng
Ơi yêu dấu ngày xưa...

12-9-2019