Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: Thu (27)
Đăng ngày 28/09/2020 03:51, số lượt xem: 221

tin em
gửi em mùa thu ấy

em cất mùa thu
sau lớp vải mong manh

giờ hai đứa
lục mãi mà không thấy

chỉ thấy toàn giai điệu mùa xuân...

28-9-2020