Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: Thu (27)
Đăng ngày 23/08/2021 06:10, số lượt xem: 206

Cùng thơ thẩn xuôi về Kiếp Bạc
Tôi bảo mùa thu đi trước đi
Mình nán lại bên đường còn chút việc
Thắp nén hương lên một nấm cỏ xanh rì...

18-8-2021