25.00
Đăng ngày 29/12/2016 09:09, số lượt xem: 6121

Lá chuối xanh êm một khoảnh vườn
Giấu miếng đêm hồng khe khẽ hương
Dâng chút lên Tiên từ da thịt
Thoả thú bình dân lẫn Đế vương

Đây ngòn ngọt của giòn khúc khích
Này chút chua chua nũng nịu lời
Dẫu Hoàng tử đã nương tay bóc
Đỏng đảnh cay lên đủ nhớ đời!

Muốn về Thanh Hoá với em tôi!...