Trong những nếp buông chùng
Ấm và mềm
Và rất lặng im
Tấm váy đêm huyền của người goá phụ
Cơn gió mùa thu về ngủ

Bỏ mặc con đường,
Những triền sông và những cao nguyên
Mặt trời lặn
Mặt trời lên
Những miền châu thổ nõn nà
Những lòng phố sa hoa hào phóng
Lặng lẽ khép đôi hàng mi dài tuyệt vọng
Trong nếp vải ấm mềm
Lặng im và xao xuyến
Những gió về say lịm giấc mùa thu...