Đăng ngày 29/05/2022 09:40, số lượt xem: 209

Trăng thu bàng bạc nép trong mây,
Bóng cuội cây đa vẫn chửa đầy.
Mây như làn khói trôi trôi mãi,
Trôi đến bao giờ ai có hay?

Hà nội, 1989