Trên chiếc lá xanh non,
Bướm vàng mải mê hôn giọt nắng.
Gió. Nắng tan. Bướm bay…

Hà nội, 2021